articol
stats

Marțian Cotrău, creatorul şcolii de toxicologie ieşene

Profesorul doctor docent Marţian Cotrău s-a născut la 31 august 1923, în satul Fiziş, judeţul Bihor. În anul 1942 a absolvit Liceul “Samuil Vulcan” din Beiuş. După cum însuşi profesorul va mărturisi, educaţia primită în timpul studiilor liceale îi va sădi în suflet afinitatea pentru limba lui Voltaire şi înclinaţia pentru drumeţie, trăsături care-i vor fi caracteristice.

Marțian Cotrău (31.august 1923  satul Fiziș, jud.Bihor -  1998  Iași)- farmacist, profesor universitar. Localizare mormânt – parcela 1/IC

După terminarea liceului, Marţian Cotrău a optat pentru o profesie “profund umanitară”, înscriindu-se la Facultatea de Farmacie din Bucureşti pe care a absolvit-o în anul 1947. În perioada studiilor, entuziasmul tinereţii şi pasiunea lui pentru tot ce însemna cunoaştere au întâmpinat dăruirea şi competenţa unor profesori remarcabili. Rezultatul a fost o pregătire profesională temeinică – până la transformarea profesiei într-un crez – şi o adâncă preţuire pentru cei care l-au format. Considerându-i mentori ai devenirii sale profesionale, profesorul îi va aminti cu recunoştinţă oricând va avea prilejul.

Marţian Cotrău şi-a început activitatea, în anul 1948, ca farmacist la Spitalul “Panduri” din Bucureşti. După numai un an, destinul a făcut ca tânărul farmacist să se înscrie la un curs de specializare în toxicologie industrială, organizat la Cluj. Acesta este momentul în care Marţian Cotrău s-a decis pentru cariera de toxicolog, carieră ce se va confirma, de nenumărate ori, ca fiind una de excepţie.

După absolvirea cursului a fost repartizat la Iaşi, la Laboratorul Judeţean de Igienă, unde a lucrat până în 1950 când a devenit asistent, ulterior chimist şef (1952) şi cercetător principal (1954) la Laboratorul de Chimie Alimentară şi Toxicologie din cadrul Institutului de Igienă Iaşi.

În anul 1955, toxicologul Marţian Cotrău a început organizarea Laboratorului de Chimie Sanitară Alimentară şi Toxicologie, pentru ca în 1956 să fie desemnat responsabil cu problemele de chimie din Institutul de Igienă.

În cadrul unui colectiv larg, condus de profesorul D.A. Cornelson, s-au realizat cercetări privind: calitatea apei potabile din Iaşi şi unele centre urbane ale Moldovei, elaborându-se, pentru prima dată, o metodologie de control a calităţii apei; calitatea apei din fântâni; poluarea bazinelor naturale de apă; apele reziduale din zona Fabricii de Antibiotice Iaşi şi a Platformei Petrochimice Borzeşti; impurificarea aerului atmosferic şi elaborarea, în final, a unei hărţi de poluare a atmosferei din zona Centrului Feroviar Iaşi şi a Institutului de Medicină şi Farmacie Iaşi.

În paralel cu această intensă activitate, toxicologul Marţian Cotrău a organizat, în anul 1950, primul Laborator de Toxicologie Legală din Moldova, pe care l-a condus până în 1958.

În perioada 1950-1952 a înfiinţat Laboratorul de Toxicologie al Facultăţii de Farmacie Iaşi, unde a lucrat ca şef de lucrări până la desfiinţarea facultăţii.

Această rodnică activitate a fost întreruptă timp de trei ani de detenţia politică (1959-1961).

Marţian Cotrău şi-a reluat activitatea, în anul 1962, ca chimist la Sanepid Iaşi, unde în 1965 a fost promovat toxicolog principal. La Sanepid a contribuit la organizarea şi dotarea Laboratorului de Toxicologie şi Chimie (1962-1968).

În anul 1961 învăţământul farmaceutic a fost reînfiinţat la Iaşi, la insistenţele unor specialişti printre care s-a numărat şi toxicologul Marţian Cotrău.

Revenit în facultate, iniţial ca asistent universitar (1964) la Disciplina de Toxicologie, a fost ulterior promovat şef de lucrări (1968) şi conferenţiar (1969), pentru ca abia în 1990 să devină profesor – deşi pregătirea sa profesională justifica din plin promovarea sa mai timpurie la acest titlu.

În 1975 sediul Facultăţii de Farmacie a fost transferat în actualul spaţiu, prilej cu care conferenţiarul, de atunci, Marţian Cotrău s-a ocupat de organizarea şi dotarea noului laborator de toxicologie.

Profesorul Marţian Cotrău şi-a dedicat întreaga activitate didactică Disciplinei de Toxicologie, pe care a slujit-o cu dăruire şi profesionalism, punându-şi amprenta valorii sale de excepţie.

Dotat cu un talent didactic desăvârşit, profesorul Marţian Cotrău îşi transforma cursurile, în permanenţă actualizate, în adevărate prelegeri, antrenând studenţii într-un dialog activ cu Domnia-Sa. Ştiind că studenţii beneficiau de materiale didactice, obişnuia să ţină cursuri atractive, asociind datele toxicologice cu repere socio-istorice ale intoxicaţiilor. De asemenea, şedinţele de lucrări practice erau aparte; căuta să se folosească cât mai mult de timpul destinat unei anume teme, oferind studenţilor multe şi diverse informaţii colaterale.

Din anul 1980, în activitatea didactică a profesorului  Marţian Cotrău au fost incluse şi cursurile de Istoria Farmaciei şi cele de Merceologie şi Estetică Farmaceutică pe care le-a predat, cu acelaşi profesionalism exemplar, până în anul 1993.

Rod al pasiunii sale pentru Istoria Farmaciei şi al unor intense strădanii a luat naştere o valoroasă colecţie de muzeu, însumând cărţi şi obiecte adunate de profesor cu răbdare şi perseverenţă, convins fiind că în viitor îşi vor găsi lăcaşul cuvenit.

Profesorul Marţian Cotrău a desfăşurat şi o intensă activitate de cercetare constituind, şi din acest punct de vedere, un model de conduită ştiinţifică, perseverenţă şi pasiune. A abordat diverse domenii, precum: toxicologie analitică, alimentară, legală; toxicologia xenobioticelor, a substanţelor potenţial cancerigene (micotoxine), a radicalilor liberi; poluarea mediului; istoria farmaciei. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la 193 manifestări ştiinţifice (dintre care 15 în străinătate) şi au fost publicate în peste 200 de lucrări.

În mod cu totul deosebit, profesorul Marţian Cotrău s-a preocupat de studiul alcoolismului, pasiune transmisă întregului colectiv al Disciplinei de Toxicologie. Iniţial, cercetările au vizat analiza calităţii unor sortimente de vinuri efectuate de toxicologul Marţian Cotrău împreună cu profesorul oenolog de mai târziu Valeriu D. Cotea, sub îndrumarea profesorului chimist Gheorghe Ghimicescu.

A continuat cu studii de toxicocinetică şi de interferare a metabolismului alcoolului, cercetări ce au constituit obiectul tezei de doctorat cu titlul "Contribuţii la studiul intoxicaţiei etilice", pe care a finalizat-o în anul 1967, sub îndrumarea mentorului său, profesorul toxicolog Nicolae I. Ioanid din Bucureşti. Se consideră că două dintre rezultatele cercetării în acest domeniu - efectul benefic al fructozei în tratamentul intoxicaţiei acute şi utilizarea gama-glutamil-transpeptidazei drept indicator al intoxicaţiei cronice - au contribuit la ameliorarea terapeuticii etilismului în România.

Activitatea de cercetare a profesorului în domeniul alcoolismului a cuprins şi specialişti ai Spitalului de Psihiatrie Iaşi - amintim îndelungata colaborare cu profesorul Petre Brânzei; împreună cu aceştia a organizat Simpozionul "Alcoolismul, implicaţii bio-psiho-sociale", ajuns în anul 1996 la a IX-a ediţie.

În anul 1974, profesorul Marţian Cotrău a primit titlul de "doctor docent".

Activitatea ştiinţifică a profesorului s-a extins şi în afara colectivului facultăţii. A susţinut numeroase cursuri de pregătire postuniversitară în domeniul toxicologiei industriale şi a toxicologiei de urgenţă. A colaborat cu clinici şi catedre din IMF Iaşi, cu institute de învăţământ şi de cercetare din ţară, precum şi cu unităţi industriale. Una dintre cele mai fructuoase şi îndelungate colaborări – aproape  25 de ani - a fost cea cu  SC "Fibrex" SA Săvineşti, fostul Combinat de Fibre Sintetice, şi a contribuit la prevenirea multor cazuri de intoxicaţii profesionale, după cum însuşi beneficiarii acesteia au menţionat nu de puţine ori.

Se poate afirma că nici un specialist din domeniul toxicologiei, care a bătut la uşa disciplinei, nu a plecat fără o informaţie utilă oferită cu amabilitate şi competenţă de profesorul Marţian Cotrău.

În toamna anului 1989 activitatea profesorului nostru părea că luase sfârşit, dar evenimentele din decembrie l-au readus în centrul activităţii ştiinţifice, fiind ales decanul facultăţii, funcţie pe care o va îndeplini, cu devotament, până în 1993.

Investit cu această responsabilitate şi ajutat de împrejurări favorabile, profesorul Marţian Cotrău a realizat o deschidere a facultăţii spre colaborări internaţionale, stabilind contacte importante cu facultăţi de farmacie din Europa. Astfel, în perioada 1992-1994 a funcţionat ca reprezentant al ţărilor Est-Europene în Asociaţia Facultăţilor de Farmacie şi Industriei Farmaceutice din Europa - Paris.

Deşi născut pe pământ ardelenesc, profesorul Marţian Cotrău a devenit moldovean cu toată fiinţa sa, fiind legat sufleteşte atât de Moldova de aici, dar şi de cea de dincolo. Posibilitatea stabilirii de legături cu colegii de breaslă de peste Prut, creată de evenimentele din decembrie 1989, i-au oferit prilej de mare satisfacţie.

Urmând exemplul profesorului Vasile Prokopişin, decanul Facultăţii de Farmacie din Chişinău, profesorul Marţian Cotrău a înfiinţat la Iaşi, cu mare efort, o farmacie universitară ca bază de învăţământ teoretic şi practic pentru studenţi. După dispariţia profesorului, Farmacia Universitară din UMF "Gr. T. Popa" Iaşi îi poartă numele, în semn de recunoştinţă pentru ctitorul ei.

În anul 1991 a primit dreptul de a conduce doctorate, prilej care i-a permis să-şi manifeste, cu şi mai mare intensitate, dorinţa sa de a pregăti şi de a îndruma devenirea profesională a tinerilor.

În septembrie 1993 Marţian Cotrău a devenit profesor consultant, dar a continuat să îndrume activitatea disciplinei, cu aceeaşi pasiune şi perseverenţă, până la sfârşitul vieţii.

Profesorul Marţian Cotrău a desfăşurat o bogată activitate editorială, fiind autorul a 17 cărţi de specialitate, materiale de referinţă în pregătirea studenţilor, farmaciştilor şi a specialiştilor în domeniul toxicologiei. Dintre acestea menţionăm: Toxicologie - principii generale (Editura Junimea, Iaşi, 1978), Toxicologie minerală (Editura Min. Ind. Chimice, Bucureşti, 1981), Toxicologia gazelor şi vaporilor (Editura Min. Ind. Chimice, Bucureşti, 1982), Toxicologia substanţelor organice (Editura Min. Ind. Chimice, Bucureşti, 1985), Toxicologie analitică (Editura Medicală, Bucureşti, 1988), Implicaţii ale consumului de etanol în industria chimică (Editura Min. Ind. Chimice, Bucureşti, 1995).

De asemenea, profesorul Marţian Cotrău a elaborat, în colaborare cu titularii disciplinelor de profil din Bucureşti, Cluj şi Tg. Mureş, un curs interuniversitar de Toxicologie (Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991). Cursul a fost redactat sub conducerea sa şi constituie, şi în prezent, un manual de bază în pregătirea profesională în acest domeniu.

Două lucrări, "Otrava şi viaţa" (Editura Chemarea, Iaşi, 1993) - un itinerar istoric complet al "Impactului dintre otravă şi viaţă" - şi "1001 gânduri pentru cumpătare" (Editura Junimea, Iaşi, 1981 - Ediţia I; Editura Apollonia, Iaşi, 1997 - Ediţia a II-a) - veritabilă "pledoarie pentru uz, dar nu abuz de alcool", plasate la joncţiunea între istorie şi toxicologie - domenii de excelenţă ale lui Marţian Cotrău, au fost considerate de autor "cărţi ale inimii mele".

Activitatea ştiinţifică a profesorului Marţian Cotrău a fost apreciată atât la nivel naţional, cât şi internaţional, fiind unanim recunoscut drept o autoritate în domeniul toxicologiei şi alcoolismului. În semn de apreciere a activităţii sale, profesorul Marţian Cotrău a fost ales, în calitate de membru sau preşedinte, în multe societăţi ştiinţifice. Amintim doar următoarele: Società Italiana di Tossicologia (1972), International Association of Forensic Toxicologists (1972), Société Internationale d'Histoire de la Pharmacie (1983), European Society of Toxicology (1984), Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (1984), International Council on Alcohol and Drugs (1986), l'Office International de la Vigne et du Vin (1991), Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (1992), Societatea de Istoria Farmaciei din România (1992).

O recunoaştere deosebită a valorii ştiinţifice a profesorului Marţian Cotrău a constituit-o alegerea sa în: L’Académie Nationale de Pharmacie Paris (membru corespondent, 1986) şi Academia de Ştiinţe Medicale din România (membru titular, 1991; din 1993, preşedinte al Filialei Iaşi). De asemenea, profesorului Marţian Cotrău i s-au acordat două importante distincţii: titlul de "Doctor Honoris Causa” al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" din Chişinău (1994) şi titlul de Membru de Onoare al Corpului Didactic de la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi.

Marţian Cotrău a fost un urmaş fidel, peste ani, al lui Hipocrat. şi-a pus viaţa şi cariera în slujba sănătăţii oamenilor, încercând să o protejeze de acţiunea otrăvurilor şi pregătind generaţii de farmacişti pentru a-i continua lucrarea.

Şi-a însuşit cu atâta desăvârşire menirea, încât nu numai că nu ignora ocaziile în care putea să împărtăşească din prinosul cunoştinţelor sale, dar le căuta în permanenţă, transformându-le în motive de satisfacţie sufletească.

Dotat cu o inteligenţă iscoditoare, memorie excelentă, talent de a capta şi interpreta informaţia, darul vorbirii, Marţian Cotrău a acumulat peste ani o cultură temeinică şi variată şi o înţelepciune deosebită, ce puteau constitui izvor de învăţătură pentru cei care au avut norocul să-i fie aproape.

Din toată fiinţa lui, Marţian Cotrău emana omenie. Avea atâta bucurie de a trăi încât nu putea accepta solitudinea. Ştia să asculte oamenii, cu necazurile şi bucuriile lor, şi, de câte ori descoperea vreo suferinţă, îşi oferea discret sprijinul, măcar cu un sfat.

În timpuri grele, Marţian Cotrău a dovedit curaj civic, dârzenie, tenacitate, demnitate şi corectitudine până la inacceptarea compromisurilor.

Acesta a fost Marţian Cotrău, un Om de excepţie, un Magistru în profesie şi în viaţă.

Profesorul Marţian Cotrău s-a stins din viaţă în ziua de 7 aprilie 1998. În semn de aleasă şi modestă cinstire a memoriei sale, promoţia de absolvenţi 1998 a Facultăţii de Farmacie Iaşi îi poartă numele.

A plecat dintre noi la fel de înţelept cum a trăit şi, respingând parcă ideea despărţirii, ne-a lăsat nouă, farmaciştilor şi toxicologilor mileniului trei, îndemnuri care să ne călăuzească devenirea în vremurile ce vor veni. Să încercăm să-i urmăm sfaturile şi să fim convinşi că “numai printr-o muncă susţinută, onestă şi fără compromisuri, vom reuşi în profesie ca şi în viaţă”.  (Maria Proca, Elena Butnaru, Luminiţa Agoroaei - articol preluat din volumul „Ctitorii prestigiului – 125 de ani de învățământ superior medical la Iasi”)

Articol scris de Eternity 143 | Joi, 28/11/2019 - 17:20
Iti place ce tocmai ai terminat de citit?
Aboneaza-te prin email sau RSS ca sa fii la curent cu noutatile de pe site.
Despre editor
imaginea utilizatorului Eternity 143